SCP BVBA

SANITAIR & CV PERSY BVBA

Zonne-energie

Zonneboiler: Verwarm je water met de zon

Met behulp van een zonneboiler verwarm je gratis de helft van je water. Goed voor je factuur én het milieu.

Om zonnewarmte te kunnen gebruiken voor sanitair warm water, is er een zonneboiler nodig. Dit is een systeem waarbij water wordt opgewarmd door de zon en in een vat wordt opgeslagen zodat het steeds beschikbaar is. Op dagen met minder zonnewarmte wordt het water bijverwarmd door bijvoorbeeld een condensatieketel.

De zonne-energie wordt bij een zonneboiler via collectoren opgevangen. Er zijn twee soorten
collectoren of zonnepanelen voor warm water: klassieke vlakke collectoren of modellen met
vacuümbuizen.

Het systeem met de vacuümbuizen heeft een hoger rendement per vierkante meter, maar is een stuk duurder. Als er voldoende plaats aanwezig is op het dak, zijn vlakke collectoren financieel interessanter. Hier is één uitzondering op. Indien men voor de bijverwarming met een stand-alone zonneboiler werkt die met elektriciteit bijverwarmt, dan zijn vacuümcollectoren toch interessanter.

De kostprijs van elektriciteit ligt immers nog altijd 3 x zo hoog is als die van gas of  mazout. Het hogere rendement van de vacuümcollectoren compenseert dan de meerkost.Zonnepanelen: Eigen elektriciteit produceren met de zon

Door de te verwachten schaarste aan fossiele brandstoffen en het toenemend gebruik, wordt elektriciteit steeds duurder. Toch komt nog steeds slechts zo'n 5% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. We kunnen nochtans zelf elektriciteit produceren met gratis hulp van de zon.

Wat zijn de voordelen van zonnepanelen?

Met fotovoltaïsche cellen kunnen we de energie die zon biedt, omzetten in elektriciteit. Dit noemen we dan groene stroom. Deze is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Je moet immers minder betalen aan de elektriciteitsleverancier, en je krijgt er bovendien nog extra geld voor. Per 1000 kilowattuur die je zelf opwekt, kan je groenestroomcertificaten verkopen. Bovendien kan je een groot deel van de investeringen die je moet doen om groene stroom te produceren, van je belastbaar inkomen aftrekken. Veel gemeenten geven daarnaast subsidies voor zo’n installatie.